Få den hjælp du søger til opstart
og drift af virksomhed.

Ring alle hverdage mellem kl. 8.00-20.00.

Ring på 7013 0313

Download vCard

Tag kontakt nu - Læs mere her

Hotlinen er lukket.

Ring 7013 0313
Alle hverdage mellem 8.00-20.00

Du kan også skrive en mail til
ivhotline@ase.dk

Download vCard

Kom først i køen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked som den første om vores gratis aktiviteter i hele landet.

Ændringer til selvangivelsen

Du kan få ændret skatteansættelsen, selv om du har afleveret din selvangivelse. Det kan ske, hvis du har nye oplysninger, f.eks. et fradrag du har glemt.

Det kan også ske, hvis skattemyndighederne ændrer din indkomst til et højere beløb. Så kan du få ændret af- og nedskrivningsprocenter, så du f.eks. kan afskrive maksimalt på en bygning. Det kræver, at du sender en anmodning til myndighederne.

Når du fortryder et valg

Hvis du i indkomståret har foretaget nogle dispositioner i virksomheden, som du fortryder, kan du under særlige omstændigheder få ændret skatteansættelsen.

Kravet er, at du kan dokumentere, at dispositionerne har utilsigtede skattemæssige virkninger for dig. Samtidig må du ikke på det tidspunkt, hvor du afleverede selvangivelsen, have kunnet forudse konsekvenserne. Endvidere må den disposition, du har foretaget, ikke have haft virkning over for andre.
Et eksempel: Skattemyndighederne mener i modsætning til dig, at en bil placeret inden for virksomhedsordningen udelukkende er brugt privat. Det betyder, at du skal beskattes af værdien af fri bil. Det er økonomisk ikke smart for dig - det kan bedre betale sig at have bilen uden for og så få en eventuel skattefri godtgørelse for erhvervsmæssigt kørte kilometer.

I det tilfælde vil du kunne ændre dit oprindelige valg, så bilen bliver placeret uden for virksomhedsordningen.

Du skal anmode myndighederne om ændringer senest seks måneder efter, at du har modtaget årsopgørelsen. Du kan ikke både anmode om ændringer og klage over årsopgørelsen. Hvis din klage bliver afvist, kan du dog derefter anmode om ændringer.

Hvis du overskrider fristen

Hvis du ikke afleverer selvangivelsen til tiden, får du et tillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt.

Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger bundfradraget for mellemskatten, er tillægget på 100 kr. pr. dag, dog højst 2.000 kr. i alt.

Sker der siden ændringer i din personlige indkomst, reguleres tillægget tilsvarende.

Sidst opdateret: 05-06-2011

I ET STOLT SAMARBEJDE MED