Kom først i køen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked som den første om vores gratis aktiviteter i hele landet.

Frivillig indbetaling af restskat

Du kan indbetale ubegrænset restskat inden den 31. december i indkomståret. Du skal ikke betale tillæg af beløbet.

Hvis du indbetaler restskat efter indkomstårets udløb, sker det efter følgende regler:

I perioden 1. januar - 1. juli skal du betale et tillæg på 2 %, når de samlede indbetalinger i perioden overstiger 40.000 kr. Det er kun det beløb, der ligger ud over de 40.000 kr., der bliver pålagt tillægget.

Indtil 15. marts kan du indbetale et ubegrænset beløb i restskat. Efter 15. marts kan du maksimalt indbetale 40.000 kr. Betaler du mere, skal du betale et tillæg på 7 % på den del af beløbet, der er ud over 40.000 kr.

Restskat efter 1. juli får et tillæg på 7 %. Normalt skal det samlede beløb betales i tre rater i september, oktober og november.

Sidst opdateret: 05-06-2011

I ET STOLT SAMARBEJDE MED