Få den hjælp du søger til opstart
og drift af virksomhed.

Ring alle hverdage mellem kl. 8.00-20.00.

Ring på 7013 0313

Download vCard

Tag kontakt nu - Læs mere her

Hotlinen er lukket.

Ring 7013 0313
Alle hverdage mellem 8.00-20.00

Du kan også skrive en mail til
ivhotline@ase.dk

Download vCard

Kom først i køen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked som den første om vores gratis aktiviteter i hele landet.

Bloggen

Gælder arbejdsmiljøloven for dig?

Alle der udfører et arbejde skal principielt overholde de grundlæggende regler i arbejdsmiljølovgivningen. Det betyder eksempelvis, at du ikke må færdes på et stillads der ikke er tilstrækkeligt sikret og/eller godkendt. Det betyder også, at du ikke må bruge kemikalier uden tilstrækkelige værnemidler eller at du skal sørge for at indrette din kontorarbejdsplads efter gældende regler.

Arbejdsmiljøloven skal du selvfølgelig som selvstændig selv efterleve. For ingen, hverken du selv, din familie eller nogen som helst anden har interesse i, at du hverken psykisk eller fysisk, slides mere end højst nødvendig pga. dit arbejde. Jeg betragter selv arbejdsmiljøloven som en minimumslovgivning. Jeg skal prøve at beskrive hvorfor i to eksempler.

Eksempel 1: Indstillelige arbejdsborde

I loven står der eksempelvis, at et arbejdsbordskal kunne tilpasses den enkelte medarbejder, og specielt når flere skal benytte samme bord skal dette let kunne indstilles til den enkelte. Dybest set kunne dette problem løses ved at have tre sæt á fire klodser, i forskellige højder. Klodserne kunne således udskiftes, når der kom en ny ansat med en anden højde end den forrige. Og således blev loven faktisk administreret mange steder, da kravet oprindeligt kom!

Der er ikke, og har aldrig været, krav om at alle medarbejdere skulle have hæve-sænkeborde. Selvom mange virksomheder og ansatte har været af den overbevisning, og mange kunne i dag ikke forestille sig ikke at have et. For der købes vel nærmest ikke skriveborde der ikke kan hæves i dag, og gevinsten ved at kunne rejse sig op i løbet af arbejdsdagen er gået op for mange. Selv ude i produktionshallerne og i industrikøkkenerne vinder denne praksis mere og mere indpas, således at også her indstilles højden. Så et hæve-sænkebord er et eksempel på, hvordan en løsning kan være meget bedre, end det krav lovgivningen rent faktisk foreskriver.

Eksempel 2: Luftskifte

I loven står der at; såfremt et naturlig luftskifte ikke kan sikre et tilfredsstillende indeklima, skal der etableres mekanisk ventilation, eller en blanding af naturligt og mekanisk ventilation. Jeg har målt på indeklimaet i mange forskellige firmaer i godt 16 år nu. Jeg har kun i få ganske særlige tilfælde fundet kontorer, hvor naturlig ventilation, altså regelmæssig åbning af vinduer, ikke har kunnet klare belastningen. Kun når vi er oppe i store koncentrationer af mennesker som i mødelokaler og skoleklasser, er naturlig ventilation ofte utilstrækkelig.

Men det betyder ikke at man ikke indretter sig med mekaniske hjælpemidler, og mange gange er løsningen på en indeklimabelastning alligevel blevet suppleret med et aircondition anlæg, loft- eller gulvfaner, eller sågar et helt ventilationsanlæg. Specielt med de krav der stilles til byggerier efter 2010, skal der være mekanisk ventilation. Så fremover vil kravet i arbejdsmiljølovgivningen, sakke helt bagud af den teknologiske udvikling.

Når du ikke har ansatte

Du skal altså overholde arbejdsmiljølovens bestemmelser. Lang hen ad vejen består de dog af dog sund fornuft, og du vil garanteret finde ude af, at du overholder langt det meste, såfremt du efterprøver det. For sagen er ofte, at vores normer i 2012 er væsentlig mere fokuseret på at have det bedre, end hvad lovgivningen kan følge med til. Bare se på CSR, firmafrugtordninger, teambuildingture. Det er forhold, der er meget begrænset beskrevet, og ofte først beskrevet efter mange virksomheder allerede har indført dette.

Hvis du ikke har ansatte vil de færreste kerer sig om dit arbejdsmiljø! Myndighederne fokuserer på de ansatte der ikke har mulighed for at påvirke deres arbejdsmiljø i samme grad som du, og sådan skal det også være. Så du skal nok ikke forvente at Arbejdstilsynet kommer på en razzia for selvstændige, som vi løbende hører det fra byggepladserne!

Hvad så når du har ansatte?

Hvis du har ansatte bliver kravene om at håndhæve arbejdsmiljøloven skærpet, og der træder en række dokumentationskrav i værk. Så snart du har bare én ansat, der ikke er familiemedlem, skal du til enhver tid kunne dokumentere, at du følger arbejdsmiljølovgivningen.

Jeg har her skitseret de væsentligste dokumentationskrav du skal kunne fremvise.

  • Arbejdsmiljøorganisation hvis du har ti ansatte eller derover.
  • Arbejdspladsvurdering – APV, mindst hvert tredje år.
  • Arbejdsmiljødrøftelse – en gang årligt.
  • Lovpligtige kurser for de ansatte
  • Lovpligtige eftersyn af materiel
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger på kemikalier

Det lyder af mange krav, men det er reelt ikke særligt omfattende, hvis du fra starten af, sætter det hele i system.  I arbejdsmiljøbloggen vil jeg den kommende tid guide dig igennem kravene et efter et.

Del indlægget med venner og kollegaer

KOMMENTER PÅ Google+

Henter kommentarer ...

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

|02.01.2013
Jura, Tryghed

På alle virksomheder med ansatte der bruger kemikalier, er der krav til kemikaliestyring. Dvs. man skal have et sikkerhedsdatablad på hvert produkt, en liste over produkterne og en arbejdspladsbrugsanvisning der fortæller under hvilke forhold de ansatte bruger produkterne på jeres virksomhed.

|21.09.2012
Jura

Se det i øjnene – rygeloven er kommet for at blive. Men det er dens indhold derimod ikke, der løbende bliver opdateret eller opstrammet. Hvis du i din virksomhed er faret vild i rygelovsjunglen, gør arbejdsmiljøeksperten Tina Johansen her status på de gængse regler.

|23.04.2012
Tryghed

Et godt arbejdsmiljø er alt afgørende for din daglige succes... og derudover er det lovpligtigt! Tina Johansen guider dig til et sundt arbejdsmiljø.

|15.03.2012
Jura

Alle der udfører et arbejde skal principielt overholde de grundlæggende regler i arbejdsmiljølovgivningen.

Blog ekspert

Indehaver af Damavi

Tina Johansen har mere end 16 års erfaring med fysisk arbejdsmiljø dels som arbejdsmiljøchef dels som ekstern konsulent.

De sidste fire år har Tina Johansen haft sin egen rådgivningsvirksomhed, hvor hun rådgiver inden for en bred vifte af brancher og såvel offentlig som private virksomheder.

Iværksatte i 2012 konceptet pause.nu, der skal forebygge nedslidning af kontoransatte.

Har udarbejdet en branchetilrettet arbejdsmiljømappe med vejledninger og relevante hjælpeskemaer.

Ideel for små virksomheder der har eller påtænker at få ansatte.

Få relevant viden om vækst. Snyd ikke dig selv for disse vitaminer til din virksomhed

HOLD DIG OPDATERET MED NYT FRA IVÆKST

GÅ ALDRIG MERE GLIP AF DET BEDSTE TIL DIN VIRKSOMHED

I ET STOLT SAMARBEJDE MED